آموزش پوکرپوکرپوکر آنلاینپوکر ایرانیشرط بندی آنلاین

یادگیری راحت رتبه بندی دست های پوکر +با ارزش ترین دست در پوکر

آموزش رتبه بندی دست های پوکر

رتبه بندی دست های پوکر قدرت نسبی شما را در بازی پوکر تعیین می کند و بالاترین دست، برنده پات میز خواهد بود.

در آموزش بازی پوکر بازیکن با توجه به سبک بازی، تعدادی کارت از دیلر بازی دریافت می کند. یک دست پوکر معمولا از پنج کارت تشکیل شده است. اگرچه برخی از سبک های پوکر مانند پوکر هولدم یا پوکر اوماها ممکن است از کارت های بیشتر یا کمتری استفاده کنند.

هدف در بازی پوکر این است که بهترین دست را در مقایسه با سایر بازیکنان حاضر در میز تشکیل دهیم.

به طور کلی، در هر دست پوکر شما با 5 کارت بازی می کنید که هر کدام بسته به نوع خال ها، رنگ کارت، پشت سر هم بودن اعداد یا ویژگی های دیگر ارزش خاصی در بازی دارند.

بازیکنی که قوی ترین دست را دارد می تواند برنده مسابقه باشد و بدون شک آرزوی هر بازیکنی برنده شدن و کسب بهترین نتیجه است. به همین دلیل می خواهیم رتبه بندی دست های پوکر را به طور کامل به شما آموزش دهیم.

زیرا شما با در نظر گرفتن قوانین رتبه بندی دست های پوکر می توانید در کمترین زمان ممکن بهترین نتیجه را بگیرید و به درآمد های بالا برسید.

 

 

رویال فلاش با ارزش ترین دست پوکر

رویال فلاش با ارزش ترین دست پوکر

در رتبه بندی دست های پوکر، رویال فلاش قوی ترین و با ارزش ترین دست است و بازیکنی که بتواند این دست را در یک دور بازی به دست بیاورد برنده بازی خواهد بود.

در این دست 5 کارت با خال مشابه از آس تا 10 در کنار هم قرار می گیرند. به عنوان مثال دست J♣Q♣K♣A♣10♣ یک رویال فلاش محسوب می گردد.

یک نکته مهم در دست Royal Flash که باید به آن توجه کنید این است که با ارزش ترین کارت ها در این دست از بازی پوکر، خال های پیک هستند.

استریت فلاش، دومین جایگاه در رتبه بندی دست های پوکر

در رتبه بندی دست های پوکر، رتبه دوم به استریت فلاش می رسد. استریت فلاش بدان معنی است که 5 کارت پشت سر هم از یک خال و یک رنگ باشند.

در این دست عدد شروع کارت مهم نیست و تنها باید این اعداد پشت سر هم باشند. مثلا اگر دست بازیکن اعداد 4 تا 8 خشت قرمز را داشته باشد، در این حالت می گوییم که دست استریت فلاش است.

توجه داشته باشید که اگر بیش از یک نفر در میز بازی دست استریت فلاش داشته باشند، شخصی که straight flush و با عدد بیش تری شروع می شود برنده بازی است.

برای مثال دست 4♠5♠6♠7♠8♠ بهتر از 1♠2♠3♠4♠5♠ است.

 

 

Four of  a kind

اگر 4 کارت از 5 کارتی که در دست دارید رتبه یکسانی داشته باشند، حالت کاره یا فور اف کایند اتفاق می افتد. مثلا اگر کارت های شما به صورت 7♣3♥3♦3♠3♣ باشند، حالت چهار تایی اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که اگر دو بازیکن در یک دور بازی دست کاره داشته باشند، بازیکنی که دست با ارزش تری دارد برنده می شود و ارزش کارت ها به ترتیب از آس تا 2 تعیین می گردد.

به عنوان مثال در یک بازی فردی که کارت های 8♣8♠8♥8♦ دارد در مقابل دست 4♦4♥4♠4♣ پیروز می شود.

فول هاوس

فول هاوس

فول هاوس یکی از رایج ترین دست های بازی پوکر است و احتمال رو شدن این دست بیش تر از موارد دیگر می باشد. در دست فول هاوس 3 کارت از یک عدد و 2 کارت دیگر از عدد دیگر تشکیل شده اند.

یعنی در Full house یک جفت دوتایی و یک جفت سه تایی دریافت می کنید مثلا 9♥9♥9♥3♦3♦ یک فول هاوس محسوب می گردد.

باید دقت کنید که در یک میز، در حالتی که چند بازیکن فول هاوس داشته باشند، کسی که جفت سه تایی او ارزش بیش تری داشته باشد برنده خواهد شد.

به عنوان مثال، دست J J J 4 4 از دست 4 4 4 QQ بهتر است.

Flash

گاهی اوقات در بازی پوکر اتفاق می‌ افتد که کارت‌ ها از نظر ترتیب با هم مطابقت ندارند، اما از یک خال هستند به این دست از بازی در رتبه بندی دست های پوکر فلاش گفته می شود.

علاوه بر آن اگر بیش از یک نفر در بازی دست فلاش داشته باشد، کسی که بزرگ ترین برگ از خال مورد نظر را داشته باشد برنده است. به عنوان مثال، اگر در زمین بازی کارت های 8♦4♦3♦ وجود داشته باشد، فردی که Q♦ و 2♦ دارد، بازیکن دارای 9♦ و J♦ را شکست خواهد داد.

 

 

Straight

این دست از بازی پوکر از پنج کارت ردیف در بازی تشکیل شده است. دست استریت یک دست قوی در بازی پوکر زنده و حتی پوکر آنلاین می باشد و در رتبه بندی دست های پوکر در جایگاه ششم قرار می گیرد.

توجه داشته باشید که استریت فقط در مقابل دست های رویال فلاش، استریت فلاش، کاره، فول هاوس یا فلاش می بازد. هنگام ساخت دست استریت خال کارت مهم نیست و زمانی که کارت ها پشت سر هم بدون توجه به خال ردیف شوند این حالت اتفاق می افتد.

حتی اگر خال یک کارت هم متفاوت باشد این دست ساخته می شود. هم چنین در یک بازی اگر بیش تر از یک نفر دست استریت داشته باشد، کسی که دست او با عدد بزرگ تری شروع شود برنده بازی خواهد بود.

به عنوان مثال، دست 8 7 6 5 4، دست 6 5 4 3 2 را خواهد برد.

Three of a kind

Three of a kind

در بازی پوکر حالت سه تایی زمانی اتفاق می افتد که 3 کارت از 5 کارت در دست بازیکن با هم مطابقت داشته و مشابه هم باشند. مثلا 3 کارت سرباز و دو کارت شماره 7 یک دست سه تایی محسوب می شود.

اما اگر در بازی چند نفر این دست را داشته باشند، برنده کسی است که ترکیب سه تایی او بالاتر باشد. به عنوان مثال دست 6 6 6 دست 1 1 1 را می برد.

دو جفت

این حالت زمانی اتفاق می افتد که از 5 کارت موجود در دست بازیکن، دو جفت کارت از دو خال متفاوت وجود داشته باشد. برای مثال دست ♣8♣8 ♦K♦2♦2 در بازی دو جفت محسوب می شود.

توجه کنید که اگر چند نفر در بازی 2 جفت داشته باشند، برنده کسی است که جفت بزرگ تر او بیشتر از بقیه باشد. مثلا دست KK 55 بهتر از دست QQ JJ است.

در حالتی که دو نفر دو جفت مشابه داشته باشند، بر اساس کارت پنجم برنده تعیین می گردد.

 

 

یک جفت

در بازی پوکر، اگر فقط دو کارت مشابه داشته باشید در رتبه بندی دست های پوکر به آن یک جفت می گویند. در این دست، باید 2 کارت از 5 کارت بازیکن دارای ارزش یکسان باشند.

به عبارت دیگر، اگر دو کارت با عدد مشابه و سه کارت با اعداد مختلف در دست داشته باشید، دست شما جفت است. مثلا اگر دست شما شامل دو کارت سرباز باشد به آن جفت سرباز می گویند.

توجه کنید که افرادی که در بازی جفت دارند بیشتر از یک نفر باشد، برنده جفت بزرگتر است.

به عنوان مثال جفت 6 در مقابل جفت 3 پیروز می شود. زمانی که تعداد جفت های دو نفر یکسان باشد، در این حالت شخصی که کارت های غیر جفت او بالاتر هستند برنده بازی می شود.

High card

High card

زمانی که کارت های بازیکنان جزو دسته های بالا قرار نگیرد، در این حالت، هر بازیکنی که با ارزش ترین کارت را داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

به عنوان مثال زمانی که کارت شاه در مقابل کارت ملکه قرار بگیرد، کارت شاه برنده بازی خواهد بود.

نقش دیلر در رتبه بندی دست های پوکر

دیلر بازی در اصل یک کارت پخش کن است و او از کارت هایی که به بازیکنان می دهد هیچ اطلاعی ندارد و فقط کارت ها را توزیع کرده و بر بازی نظارت می کند تا تقلب در پوکر صورت نگیرد.

بنابراین، اگر شما هم بازی پوکر را به صورت حضوری در کازینو و یا تورنمنت های پوکر انجام دهید، می‌ بینید که دیلر بازی قبل از شروع هر دست، کارت‌ ها را به اصطلاح بر می زند.

 

 

استفاده از رتبه بندی دست های پوکر و راهی برای حفظ کردن

استفاده از رتبه بندی دست های پوکر و راهی برای حفظ کردن

حفظ کردن و استفاده سودمند از رتبه بندی دست های پوکر برای هر بازیکن پوکری که می خواهد بازی خود را بهبود بخشد،  امری مهم و حیاتی است.

اگرچه ممکن است در ابتدا کمی اضطراب دهنده باشد، اما با کمی تمرین و تکنیک مطلوب به آسانی می توانید این مراتب را به خاطر بسپارید و در طول بازی از آنها استفاده مفیدی کنید.

با استفاده از این تکنیک ها و نکات سودبخش می توانید با اطمینان در دنیای رتبه بندی دست های پوکر پیش بروید و در طی بازی خود تصمیمات عاقلانه ای بگیرید.

شما چه به دنبال یک رویال فلاش باشید و چه بخواهید فقط سعی برای تعیین قدرت دست خود کنید، درک کاملی از رتبه بندی دست های پوکر برایتان کمک کننده است.

به خاطر سپردن رتبه بندی دست های پوکر منبع ارزشمندی برای هر علاقه مند به این بازی و همچنین موفقیت در پوکر می باشد.

رتبه بندی دست های پوکر را با عبارات به یاد ماندنی تجسم کنید

یکی دیگر از تکنیک های مفیدی که می توانید از آن بهره ببرید این است که هر دست را با یک عبارت به یاد ماندنی یا یک تصویر بصری ثابت مرتبط کنید.

برای مثال، می‌ توانید تصویر سلطنتی از پادشاه و ملکه باشکوه را که سوار بر کالسکه‌ ای سلطنتی هستند برای دست فلاش رویال تصور کنید.

این تصاویر بصری و به یاد ماندنی می‌ توانند کمک زیادی به یادآوری توالی‌ های دست خاص و مقادیر مرتبط با آن‌ ها کنند. یادگیری چیدمان دست های پوکر برای هر شخصی که بخواهد به یک بازیکن پوکر ماهر تبدیل شود ضروری است.

درواقع سلسله مراتب دست ها نه تنها به شما کمک می کند تا برنده یک دست خاص را تعیین کنید، بلکه نقش مهمی در تصمیم گیری استراتژیک در طول بازی شما دارد.

بلد بودن ترتیب دست‌ های پوکر به بازیکنان امکان می ‌دهد که قدرت دست خود را در مقایسه با حریف خود هنگام تصمیم‌ گیری در مورد فولد، کال کردن یا ریز کردن ارزیابی کنند.

همچنین به بازیکنان این امکان را می‌ دهد که ارزش بالقوه دست‌ های خود را پس از آشکار شدن کارت‌ های مشترک (کارت ‌های رایج روی میز) آنالیز نمایند، که امکان بت کردن آگاهانه و افزایش برد را در پی دارد.

بنابراین، به خاطر سپردن رتبه بندی دست های پوکر مانند رمزگشایی یک کد مخفی است که درک عمیق‌ تری از بازی را فراهم می کند، مهارت‌ های عمومی بازی را بهبود بخشیده و رویکرد استراتژیک‌ تر و موفق‌ تری را برای پوکر ترویج می دهد.

 

 

استراتژی های موفقیت در بازی تخصصی پوکر

استراتژی های موفقیت در بازی تخصصی پوکر

  • فرقی نمی کند که می خواهید در ورزش یا بازی های کازینو مانند پوکر سرمایه گذاری کنید زیرا شما باید سرمایه خود را به درستی مدیریت کنید.
    منظور از مدیریت سرمایه این است که فقط دو درصد از درآمد خود را سرمایه گذاری کنید. این قانون در مورد سود شما نیز صدق می کند و استفاده از این استراتژی باعث کاهش ضرر و فشار برای شما می شود.
  • می توان گفت غیرقابل پیش بینی بودن در طول بازی یک استراتژی بسیار مهم برای یک بازیکن حرفه ای است. زیرا اگر به طور مداوم از یک استراتژی استفاده کنید، حریفان نحوه بازی شما را یاد می گیرند و می توانند دست شما را پیش بینی کنند.
    بنابراین اگر شما می خواهید با بازی پوکر به صورت حرفه ای درآمد کسب کنید باید این تکنیک را جدی بگیرید.
  • اگر روز بدی را سپری کرده اید یا در چند دست آخر خود در بازی پوکر شکست خورده اید، بهتر است از روی میز پوکر بلند ‌شوید و بازی را ترک کنید.
    زیرا اگر یک فرد مبتدی در بازی پوکر باشید، در بازی تصمیماتی خواهید گرفت که تحت تاثیر احساسات شماست و باعث ضرر های جبران نشدنی برای شما خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا